Hygio tillverkar ozoneringsutrustning för olika yrkesgrupper. Förutom våra standardprodukter erbjuder vi även skräddarsydda hygienlösningar och -enheter.

Många hälsovårdstillbehör och -redskap är svåra att desinficera då de inte tål höga temperaturer, desinfektionsmedel eller desinficerande vattentvätt.

Ozoneringsskåpet Hygio desinficerar redskapen enkelt, snabbt och effektivt. De kan rengöras oftare, vilket tryggar en god hygiennivå. Med Hygio kan man desinficera textilier och redskap utan att behöva ta isär dem. Efter behandlingen kan man använda dem direkt.

Räddningskläder och -utrustning bär ofta spår av sot, rök och bränsle som är svåra att få bort i vattentvätt och som utgör en säkerhets- och hälsorisk för hela personalen.

Ozoneringsskåpet Hygio tar bort rester och underlättar och påskyndar desinficeringen. Med Hygio kan man spara hundratusentals kronor om året eftersom man kan återanvända förorenad utrustning som annars hade kasserats.

En viktig del av polisens arbete är att trygga god arbetssäkerhet och minimera hälsorisker. Med Hygio kan man desinficera textilier och redskap utan att behöva ta isär dem. Efter behandlingen kan man använda dem direkt.

Hygio kan användas för att desinficera kläder, skor, skyddsvästar, andningsskydd och hjälmar. Man kan även behandla elektronik, som t.ex. datorer, radiotelefoner och mätutrustning, utan några som helst begränsningar.

Lösningar

Saker och ting måste vara rena och luktfria för att vi ska må bra. Vi stöter på olika lukter och mikrober på jobbet, på fritiden och hemma. Ibland kan det svara svårt att bli av med dem, och det tar dessutom tid och är dyrt. Lukter och smuts kan vara en obehaglig upplevelse och i värsta fall farliga för hälsan.

Med Hygios produkter kan du förbättra säkerheten och trivseln i din omgivning på ett enkelt och prisvärt sätt. Hygio kan i många fall även spara pengar åt dig.

Hälsovård

Många hälsovårdstillbehör och -redskap är svåra att desinficera då de inte tål höga temperaturer, desinfektionsmedel eller desinficerande vattentvätt.

Med Hygio kan man desinficera textilier och redskap utan att behöva ta isär dem. Efter behandlingen kan man använda dem direkt. När det är lätt att desinficera saker kan man göra det oftare, vilket bidrar till en god hygiennivå inom vården.

Programmen i Hygio a40 Medi är effektivare och desinficerar även sporbildande mikrober och mögel som är svårare att förstöra. Sensitive-programmen kan också användas för att behandla elektronik, som t.ex. datorer, telefoner och mätutrustning som används inom hälsovården. Läs broschyren.

Akutvård

Inom akutvården är det extremt svårt att hålla en god hygiennivå för både patienter och personal. Redskapen utsätts för mycket fler smittämnen och andra föroreningar inom akutvården än inom den vanliga sjukvården.

Hygio kan användas för att desinficera alla slags arbetskläder, skor och redskap, som t.ex. vakuumsplintar, lyftselar, täcken och redskapsväskor. Man kan desinficera textilier och redskap utan att behöva ta isär dem. Sensitive-programmen kan också användas för att behandla elektronisk utrustning, som t.ex. radiotelefoner, datorer och defibrillatorer. Efter behandlingen kan man använda dem direkt. Vi rekommenderar Hygio a40 Medi för akutvården. Läs broschyren.

Räddningstjänst

Räddningskläder och -utrustning bär ofta spår av sot, rök och bränsle som är svårt att få bort. Lukten av sot och bränsle sitter kvar trots att kläderna och utrustningen tvättats. De utgör en extra exponeringskälla och en säkerhets- och hälsorisk för hela personalen. Ozoneringsskåpet Hygio tar bort rester och underlättar och påskyndar desinficeringen. Med Hygio kan man spara hundratusentals kronor om året eftersom man kan återanvända förorenad, men i övrigt användbar utrustning som annars hade kasserats.

Programmen i Hygio a40 Medi är effektivare och tar bort rester av kolväte med bara en behandling. De effektiva programmen desinficerar även mögel och sporbildande mikrober. Sensitive-programmen kan även användas för att behandla elektronik, som t.ex. datorer, radiotelefoner och mätutrustning, utan några som helst begränsningar. Läs broschyren.

Polis

Varje dag utsätts polisen för situationer där smittämnen, utsöndringar och skadliga kemikalier hotar deras hälsa. Det räcker inte att tvätta kläderna i normala temperaturer för att ta bort dessa smittämnen. Mycket av den utrustning som polisen använder är varm och svettbringande och kan i många fall inte tvättas i maskin. Det är inte heller särskilt trevligt att arbeta eller träffa människor i unken utrustning.

Genom att ozonbehandla utrustningen tar man bort ingrodda lukter, förstör smittämnen och neutraliserar de flesta hälsoskadliga kemiska föreningar.

Med Hygio kan man desinficera textilier och redskap utan att behöva ta isär dem. Efter rengöringen kan man använda dem direkt. Det kan användas för att desinficera kläder, skor, skyddsvästar, andningsskydd och hjälmar. Det kan även användas för att behandla elektronik, som t.ex. datorer, radiotelefoner och mätutrustning, utan några som helst begränsningar.

Omsorg och förskola

Att förhindra spridning av olika infektioner är en viktig del av personalens arbete när man arbetar med barn.

Barnen tycker om att leka med leksaker och andra föremål, men det bidrar också till att sprida en hel del infektioner. Därför är det extremt viktigt med regelbunden och effektiv rengöring.

Det är svårt att rengöra leksaker, böcker, pysseltillbehör, rollspelskläder, täcken och kuddar eftersom de inte tål höga temperaturer, desinfektionsmedel eller ens vattentvätt. Med ozoneringsskåpet kan man däremot enkelt fräscha upp och desinficera dem. Och efter behandlingen kan man använda dem direkt. Läs broschyren.

God hygien och en ren och fräsch omgivning höjer livskvaliteten och får både brukarna och personalen att trivas.

På äldrevårdsenheter och serviceboenden är det extremt viktigt att förhindra infektioner. Det räcker att förhindra en enda epidemi för att öka personalens och de boendes välbefinnande, spara pengar och till och med rädda liv.

Skåpet kan användas för att desinficera alla slags kläder, skor, textilier och redskap. Saker som t.ex. lyftslingor, rehabiliteringsredskap, sängskydd, täcken, kuddar och inredningstextilier fräschas upp och desinficeras med en gång. Sensitive-programmen kan också användas för att desinficera elektronisk utrustning som t.ex. blodtrycksmätare, tangentbord och telefoner. Läs broschyren.

Klädvård

Ozoneringsskåpet Hygio fräschar upp och desinficerar kläder och föremål och tar snabbt, enkelt och effektivt bort lukter och smittämnen. Eftersom skåpet är så lätt att använda kan du erbjuda kunderna nya tjänster och öka intresset för ditt företag.

Hygio är en ekologisk lösning som hjälper dig spara pengar. Det förbrukar vare sig vatten eller kemikalier och lämnar inga rester. Energiförbrukningen minskar och produkternas livslängd maximeras.

Skåpet kan användas för att behandla alla slags kläder, skor och föremål, som t.ex. ömtåliga textilier, festkläder, arbets- och idrottsutrustning och skyddsutrustning samt elektronik, som telefoner och datorer. Läs broschyren.

Specialmodellen Hygio A40 Power kan användas för att fräscha upp pälsar. Kontakta vår försäljningsavdelning.

Idrott

Det är alltid skönare att idrotta i rena och fräscha kläder!
Normal tvätt i 40–60 °C tar inte bort mikrober. Studier visar att upp till 85 % av mikroberna överlever i 40 C° tvätt. Därför kan idrottskläderna börja lukta med tiden och även bli hälsoskadliga. Eftersom kläder och annan utrustning inte brukar kunna tvättas i höga temperaturer eller neutraliseras med desinfektionsmedel är det i praktiken svårt att få rent dem ordentligt.

Ozoneringsskåpet Hygio fräschar upp och desinficerar idrottskläder och -redskap snabbt, enkelt och effektivt. Tvätta idrottskläderna i normal tvätt och behandla dem sedan i Hygio i en timme, så är de som nya igen! Efter behandlingen kan man använda dem direkt. Läs broschyren.


Produkter

Ozoneringsskåpen i serien Hygio a40 kan användas till mycket och är avsedda för professionellt bruk. Ozoneringsprocessen regleras väldigt exakt och är därför effektiv men ändå skonsam.

Hygio a40 används för allmänt bruk, som rengöring av kläder, utrustning och arbetsredskap. Vi rekommenderar Hygio a40 för polisbruk och för luktneutralisering och desinficering av idrottsutrustning.

Hygio a40 Medi har längre program och högre desinfektionseffekt och kan därför användas inom hälsovården, akutvården, räddningstjänsten och barn- och äldreomsorgen. a40 Medi desinficerar även tuffare sporbildande mikrober och mögel med en enda behandling. Desinficeringen erbjuder bred effektmarginal, vilket är särskilt bra inom hälsovården och räddningstjänsten.

Hygios produkter är mycket lätta att använda. Lägg in föremålen som ska behandlas i skåpet så att luften kan cirkulera mellan dem. Välj program på panelen och tryck på start. LED-lamporna visar programmets förlopp och när det är färdigt. Dörrens låses automatiskt under behandligen.

Hygio a40 kan användas i alla vanliga torra och varma lokaler. Det är tyst, stör inte arbetet och släpper inte ifrån sig någon lukt. Det producerar ozon av luften i skåpet och neutraliserar det till vanligt syre igen innan programmet är slut. Det behöver inte – och kan inte ens – anslutas till byggnadens ventilationssystem.

Förutom våra standardprodukter erbjuder vi även skräddarsydda hygienlösningar och -enheter.

Alla Hygio-produkter utvecklas och tillverkas i Finland och är CE-märkta.

Hygio a40 Hygio a40 Medi
Användningsändamål Klädvård, idrott, polisen, industriarbete Hälsovård, akutvård, räddningstjänsten, omsorg, förskola, veterinärmedicin
Program 1 10 min sensitive.

För snabb uppfräschning av enstaka lätta textilier och föremål.

Relativ effekt: 0,1 X
1 h sensitive.

För tydlig förbättring av hygiennivån och desinficering. Tar bort lukter och desinficerar textilier och hårda material effektivt.

Relativ effekt: 1 X
Program 2 30 min sensitive.

För effektivare luktborttagning i textilier och andra föremål.

Relativ effekt: 0,4 X
6 h sensitive.

Program med stor dos ozon för effektiv desinficering av stora mängder textilier/tjocka textilier. Kan också användas för att trygga önskat desinfektionsresultat med en större dos.

Relativ effekt: 6 X
Program 3 1 h sensitive.

För tydlig förbättring av hygiennivån och desinficering. Tar bort lukter och desinficerar textilier och hårda material effektivt.

Relativ effekt: 1 X
2 h power.

Program med stor dos ozon för effektiv och snabb desinficering av stora mängder textilier/tjocka textilier. Kan också användas för att trygga önskat desinfektionsresultat med en större dos.

Power rekommenderas inte för väldigt regelbunden desinficering av elektronisk utrustning.

Relativ effekt: 6 X
Yttermått h 1900 mm, b 550 mm, d 650 mm h 1900 mm, b 550 mm, d 650 mm
Innermått h 1470 mm, b 430 mm, d 595 mm h 1470 mm, b 430 mm, d 595 mm
Användningsmiljö 20-35 °C, torrt utrymme 20-35 °C, torrt utrymme
Elanslutning 230V, 80W 230V, 80W
Användningsbegränsningar Ej lämplig för behandling av naturgummi. Produkterna som ska behandlas ska vara torra. Ej lämplig för behandling av naturgummi. Produkterna som ska behandlas ska vara torra. Power program rekommenderas inte för regelbunden desinficering av elektronisk utrustning.

På grund av tekniken i ozoneringsgeneratorerna måste alla ozoneringsenheter underhållas regelbundet för att behålla sin effekt. Därför uppmanas användaren att rengöra enheten regelbundet enligt bruksanvisningen. Enheterna i serien a40 har dessutom en underhållsindikator som blinkar när det är dags att beställa underhåll. Underhållet utförs i kundens lokaler. Ozoneringsgeneratorn underhålls och inspekteras, slitagedelar byts ut och desinfektionseffekten och användningssäkerheten kontrolleras genom mätningar. Underhållet utförs ungefär var 12–18:e månad beroende på hur enheten används.

Vi erbjuder förmånliga årliga avtal till fast pris. Det gör att kunden i förväg vet hur mycket underhållet kommer att kosta, oavsett hur ofta underhållet utförs.

Esitteet Brochures
Hälsovård Avaa esite Open brochure
Akutvård Avaa esite Open brochure
Räddningstjäns Avaa esite Open brochure
Omsorg Avaa esite Open brochure
Förskola Avaa esite Open brochure
Klädvård Avaa esite Open brochure
Idrott Avaa esite Open brochure

Referenser

Hygio otsonointikaappeja käytetään menestyksekkäästi monella eri alalla.

Ratkaisujemme avulla asiakkaat ovat voineet puhdistaa hankalastikin puhdistettavia tavaroita, tarjota uusia palveluja omille asiakkailleen, ja saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä.  Arvostamme asiakkailta saamaamme palautetta ja heidän avullaan tuotteillemme löytyy jatkuvasti uusia käyttömahdollisuuksia.

Tutustu asiakastarinoihin ja referensseihin.


Kontakt

Jenna Metsänperä
Sales & Marketing
+ 358 40 847 3298
jenna.metsanpera (at) hygio.fi

Juhana Haukioja
Technical specialist
+358 (0)2-7221 334
juhana.haukioja (at) hygio.fi

Janika Humu
Sales Assistant
+358 40 861 1813
janika.humu (at) hygio.fi

Johanna Virtanen
service
+35840 7636 095
johanna.virtanen (at) asennussuomi.fi

Janika Humu
Sales Assistant
+358 40 861 1813
janika.humu (at) hygio.fi

Partners

Hygio partners säljer Hygio produkter till sina egna kundgrupper.

Turun SiivousDiili Oy, Turku, Jani Pouttu, +358 45 139 0005, toimisto (at) siivousdiili.fi, www.siivousliiketurku.fi

Brinks & Elm Trading (Danmark och Malmö-omroden), Anja Elm Andersen, +45 42 23 09 68, anja (at) brinkselmtrading.com

Salon Turkisateljee (Pälsateljérna i Finland) Matti Suokorpi, +358 400 534 039, matti (at) salonturkisateljee.fi, www.salonturkisateljee.fi

Faktureringsadress

Hygio Oy, org.nummer: FI26065347
E-fakturaadress: 003726065347
Operatörsnummer: 003708599126, Operatör: Liaison Technologies

Vänligen skicka pappersfakturor till: Hygio Oy c/o Rantalainen & Wahlsten Oy, PL 167, FIN-24101 Salo
Fakturor kan även skickas via e-post till: ostolaskut.wahlsten@rantalainen.fi