Hygio valmistaa otsonointilaitteita eri ammattiryhmien tarpeisiin. Vakiotuotteiden lisäksi toimitamme asiakkaiden erityistarpeisiin räätälöityjä hygienialaitteita ja -laitoksia.
Korkea hygieniataso

Useita terveydenhoidon tarvikkeita ja apuvälineitä on hankala desinfioida, koska ne eivät kestä korkeita lämpötiloja, desinfiointiaineita tai desinfioivaa vesipesua.

Hygio-otsonointikaappi tekee desinfioinnista helppoa, nopeaa ja tehokasta. Puhdistus voidaan tehdä usein, jolloin hygieniataso säilyy korkeana. Hygion avulla voi desinfioida tekstiilit ja välineet sellaisenaan ilman purkamista. Puhdistuksen jälkeen tavarat ovat heti käyttövalmiita.

Savun hajun poisto

Pelastustyön asusteisiin ja tarvikkeisiin jää noen, savun sekä polttoaineiden hajuja joita on vaikea saada pois vesipesussa. Nämä ovat työturvallisuus- ja terveysriski koko henkilöstölle.

Hygio-otsonointikaappi puhdistaa jäämät ja tekee desinfioinnista helppoa ja nopeaa. Laiteen avulla saavutetaan jopa kymmenien tuhansien eurojen vuotuinen säästö kustannuksissa, kun poistoon menevät tahriintuneet varusteet voidaan palauttaa käyttöön.

Elektroniikan desinfiointi

Työturvallisuudesta huolehtiminen ja terveysriskien hallinta ovat tärkeä osa turavallisuusviranomaisen työtä. Hygion avulla voi desinfioida tekstiilit ja työvälineet sellaisenaan ilman purkamista. Puhdistuksen jälkeen tavarat ovat heti käyttövalmiita.

Laite soveltuu kaikkien vaatteiden, jalkineiden, sekä esimerkiksi suojaliivien, hengityssuojainten ja kypärien desinfiointiin.

Ratkaisut

Hygio otsonointi

Hajuttomuus ja puhtaus ovat tärkeitä jokapäiväisen hyvinvoinnin edellytyksiä. Kohtaamme erilaisia hajuja ja mikrobeja työpaikoilla, harrastuksissa ja kotona. Näiden ongelmien poistaminen on joskus haasteellista, aikaa vievää ja kallista. Hajut ja likaisuus luovat epämiellyttävän kokemuksen ja vaarantavat pahimmillaan terveyden.

Hygio-tuotteiden avulla voit kehittää oman ympäristösi turvallisuutta ja viihtyisyyttä helposti ja edullisesti. Hygion avulla voit monessa tapauksessa saada aikaan myös merkittäviä kustannussäästöjä.

Terveydenhoito

Useita terveydenhoidon tarvikkeita ja apuvälineitä on hankala desinfioida, koska ne eivät kestä korkeita lämpötiloja, desinfiointiaineita tai desinfioivaa vesipesua.

Hygion avulla voi desinfioida tekstiilit ja välineet sellaisenaan ilman purkamista. Puhdistuksen jälkeen tavarat ovat heti käyttövalmiita. Kun desinfiointityö on helppoa, se voidaan tehdä useammin ja tämä auttaa säilyttämään hoitoympäristön hygieniatason korkeana.

Hygio a40 Medi -laitteen ohjelmien suurempi teho desinfioi myös vaikeammin tuhoutuvat itiöivät mikrobit ja homeet. Avaa esite.

Desinfiointi

Ensihoito

Ensihoidon olosuhteissa hyvästä hygieniatasosta huolehtiminen on erityisen haasteellista sekä potilaiden että henkilökunnan kannalta. Hoitovälineet ovat sairaalaolosuhteisiin verrattuna huomattavasti alttiimpia taudinaiheuttajille ja ympäristön muille epäpuhtauksille.

Hygio soveltuu kaikkien työvaatteiden, jalkineiden ja välineiden, kuten esimerkiksi tyhjiölastojen, nostoliinojen, peitteiden ja hoitotarvikelaukkujen desinfiointiin. Voit desinfioida tekstiilit ja välineet sellaisenaan ilman purkamista.  Suosittelemme ensihoidon käyttöön Hygio a40 Medi-laitetta. Avaa esite.

Ensiapu desinfiointi

Pelastuslaitos

Pelastustyön asusteisiin ja tarvikkeisiin jää noen, savun sekä polttoaineiden hajuja, joita on hankala puhdistaa. Noen ja polttoaineiden jäämät haisevat varusteissa pesusta huolimatta. Nämä ylimääräiset altistuslähteet ovat työturvallisuus- ja terveysriski koko henkilöstölle. VTT:llä teetettyjen testien mukaan varustehuollossa käytössä olevilla menetelmillä saatiin poistettu vain 10 % palopelastusasujen PAH-yhdisteistä. Hygio -otsonointikäsittelyn lisääminen varustehuollon menetelmiin vähensi PAH-yhdisteiden määrää 70 %. Laiteen avulla saavutetaan jopa kymmenien tuhansien eurojen vuotuinen säästö kustannuksissa, kun poistoon menevät tahriintuneet, mutta muuten käyttökelpoiset varusteet voidaan palauttaa käyttöön.

Tutustu VTT -testiraporttiin

Hiilivetyjäämien poisto

Hygio a40 Medi -laitteen ohjelmien suurempi teho poistaa hiilivetyjäämät yhdellä ohjelmakerralla. Tehokkaat ohjelmat desinfioivat myös homeet ja itiöivät mikrobit. Avaa esite.

Turvallisuus

Turvallisuusviranomainen kohtaa päivittäin tilanteita, joissa taudinaiheuttajat, eritteet ja haitalliset kemikaalit ovat uhkana terveydelle. Normaalit pyykinpesun lämpötilat eivät poista taudinaiheuttajia tekstiileistä.  Lisäksi monet turvallisuusviranomaisten käyttämistä varusteista ovat hiostavia, eikä niitä monessa tapauksessa voi puhdistaa lainkaan vesipesulla. Tunkkaisissa varusteissa ei ole mukava työskennellä eikä kohdata asiakkaita. 

Otsonikäsittelyn avulla varusteista voidaan poistaa niihin pinttyneet hajut, tuhota taudinaiheuttajat sekä neutraloida lähes kaikki terveyttä uhkaavat kemialliset yhdisteet. Avaa esite.

Hygion avulla voi desinfioida tekstiilit ja työvälineet sellaisenaan ilman purkamista. Puhdistuksen jälkeen tavarat ovat heti käyttövalmiita. Laite soveltuu kaikkien vaatteiden, jalkineiden, sekä esimerkiksi suojaliivien, hengityssuojainten ja kypärien desinfiointiin. 

Taudinaiheuttajien desinfiointi

Hoiva ja varhaiskasvatus

Leikkikalujen desinfiointi

Erilaisten infektioiden leviämisen ehkäisy on tärkeä osa henkilöstön työtä kaikissa lastenhoitopaikoissa. 

Lelut ja muut tavarat ovat lasten mieleen, mutta toimivat samalla merkittävänä infektioiden levittäjänä. Siksi niiden säännöllinen ja tehokas puhdistus on erityisen tärkeää.

Lelujen, kirjojen, askartelutarvikkeiden, roolivaatteiden, peitteiden ja tyynyjen puhdistaminen on haasteellista, koska ne eivät kestä korkeita lämpötiloja, desinfiointiaineita tai edes vesipesua. Otsonointikaapin avulla kaikki nämä tavarat voidaan raikastaa ja desinfioida vaivattomasti ja helposti. Käsittelyn jälkeen tavarat ovat heti käyttövalmiita.  Avaa esite.

Infektioiden torjunta

Hyvä hygienia, raikkaus ja puhtaus ovat osa hyvää elämänlaatua ja vaikuttavat niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin viihtyvyyteen.

Vanhusten hoivayksiköissä ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä infektioiden ehkäiseminen on ensiarvoisen tärkeää. Yhdenkin epidemian ehkäiseminen lisää hyvinvointia, tuo suuria kustannussäästöjä ja voi säästää jopa ihmishenkiä.

Laite soveltuu kaikkien vaatteiden, jalkineiden, tekstiilien ja välineiden desinfiointiin. Esimerkiksi nostoliinat, kuntoutusvälineet, vuodesuojat, peitteet, tyynyt ja sisustustekstiilit raikastuvat ja desinfioituvat tehokkaasti. Avaa esite.

Vaatehuolto

Vaatteet desinfiointi

Hygio -otsonointikaappi raikastaa ja desinfioi vaatteista ja tavaroista hajut sekä taudinaiheuttajat helposti, nopeasti ja tehokkaasti. Laitteen helppokäyttöisyyden ansiosta voit tarjota asiakkaillesi uusia palveluita ja kohottaa yrityksesi kiinnostavuutta.

Hygio on ekologinen ratkaisu, jonka avulla saavutetaan suuria säästöjä. Se ei kuluta vettä, kemikaaleja tai jätä jäämiä. Energian kulutus pienenee ja tuotteiden elinikä kasvaa.

Laite soveltuu kaikkien vaatteiden, jalkineiden ja tavaroiden, kuten esimerkiksi herkkien tekstiilien, juhlavaatteiden sekä työ- ja urheilutarvikkeiden ja suojavarusteiden käsittelyyn. Avaa esite.

Turkisten raikastamiseen on saatavana erikoismalli Hygio a40 Power. Ota yhteys myyntiimme.

Turkis hajunpoisto

Urheilu

Urheilun harrastaminen puhtaissa ja raikkaissa varusteissa on miellyttävää!
Normaali 40-60 °C pesu ei poista mikrobeja tekstiileistä. Tutkimusten mukaan 40 C° pesussa jopa 85% mikrobeista jää vaatteisiin elinvoimaisina. Siksi urheiluvarusteet voivat pinttyä ikävän hajuisiksi ja aiheuttaa ikävän tuoksun lisäksi jopa haittaa terveydelle. Kun vaatteet ja muut varusteet eivät tavallisesti kestä pesua korkeissa lämpötiloissa tai desinfiointiaineiden käyttöä, on niiden kunnollinen puhdistus ollut käytännössä vaikeaa.

Hygio -otsonointikaappi raikastaa ja desinfioi urheiluvaatteet ja välineet helposti, nopeasti ja tehokkaasti. Kun käsittelet urheilutekstiilin normaalin pesun jälkeen Hygiossa tunnin ohjelmalla, on se taas kuin uusi! Ohjelma jälkeen tavarat ovat heti käyttövalmiita. Avaa esite.

Urheiluvälineet desinfiointi

Tuotteet

Hygio a40

Hygio a40-sarjan otsonointikaapit soveltuvat moneen eri käyttötarkoitukseen. Laitteet on suunniteltu ammattikäyttöön ja niiden tarkan ohjauksen ansiosta otsonointiprosessi on tehokas mutta kuitenkin aina käsiteltäville materiaaleille turvallinen.

Hygio a40 soveltuu yleiskäyttöön, kuten vaatteiden, tarvikkeiden sekä työvälineiden puhdistukseen. Suosittelemme Hygio a40-laitetta myös turvallisuusviranomaisten käyttöön sekä urheiluvarusteiden hajunpoistoon ja desinfiointiin.

Hygio a40 Medi otsononikaappissa on pidemmät ohjelmat ja suurempi desinfiointiteho. Laite soveltuu siksi erityisesti terveydenhoidon, ensihoidon, pelastuslaitosten sekä lasten ja vanhusten hoitopaikkojen käyttöön. a40 Medi desinfioi myös vaikeammin tuhoutuvat itiöivät mikrobit ja homeet yhdellä ohjelman käynnistyksellä. Terveydenhoidon ja pelastusalan kohteissa on lisäksi hyötyä siitä, että desinfioinnissa on tehomarginaalia.

Hygio a40 Medi
Hygio käyttö

Hygio-laitteet ovat erittäin helppoja käyttää. Käsiteltävät tavarat sijoitetaan kaappiin niin, että ilma pääsee kiertämään niiden välissä, laitteen käyttöpanelista valitaan haluttu ohjelma ja painetaan käynnistysnappia. Merkkivalot näyttävät ohjelma etenemisen ja valmistumisen. Ovi lukittuu automaattisesti ohjelman ajaksi.

Hygio a40-laitteita voi käyttää kaikissa tavallisissa kuivissa ja lämpimissä huonetiloissa. Hiljainen laite ei häiritse muuta työntekoa eikä laitteesta pääse otsonin tuoksua sen ulkopuolelle. Laite valmistaa otsonin kaapin sisään sulkeutuvasta huoneilmasta ja neutraloi sen takaisin tavalliseksi hapeksi ennen ohjelman päättymistä. Laitetta ei tarvitse, eikä edes voi, liittää rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmään.

Vakiotuotteiden lisäksi toimitamme asiakkaiden erityistarpeisiin räätälöityjä hygienialaitteita ja -laitoksia.

Kaikki Hygio-tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan kokonaan Suomessa, josta merkkinä meille on myönnetty Avainlippu-tunnus. Tuotteet ovat CE-merkittyjä.

Otsoni tuhoaa mikrobit
Hygio a40 Hygio a40 Medi
Käyttökohteet Vaatehuolto, urheilu, turvallisuusala, teollisuustyö Terveydenhoito, ensihoito, pelastuslaitos, hoiva, varhaiskasvatus, eläinlääkintä
Ohjelma 1 10 min sensitive.

Yksittäisten keveiden tekstiilien ja esineiden nopeaan raikastamiseen.

Suhteellinen teho: 0,1 X
1 h sensitive.

Hygieniatason huomattavaan parantamiseen ja desinfiointiin. Poistaa hajut ja desinfioi tekstiilit ja kovapintaiset materiaalit tehokkaasti.

Suhteellinen teho: 1 X
Ohjelma 2 30 min sensitive.

Tehokkaampaan hajunpoistoon tekstiileistä ja muista esineistä.

Suhteellinen teho: 0,4 X
6 h sensitive.

Suuriannoksinen ohjelma, jolla voidaan desinfioida suuri määrä tekstiilejä / paksuja tekstiilejä tehokkaasti. Ohjelmaa voidaan käyttää myös silloin kun halutaan varmistaa haluttu desinfiointitulos käyttämällä suurempaa annosta.

Suhteellinen teho: 6 X
Ohjelma 3 1 h sensitive.

Hygieniatason huomattavaan parantamiseen ja desinfiointiin. Poistaa hajut ja desinfioi tekstiilit ja kovapintaiset materiaalit tehokkaasti.

Suhteellinen teho: 1 X
2 h power.

Suuriannoksinen ohjelma, jolla voidaan desinfioida suuri määrä tekstiilejä / paksuja tekstiilejä tehokkaasti ja mahdollisimman nopeasti. Ohjelmaa voidaan käyttää myös silloin kun halutaan varmistaa haluttu desinfiointitulos käyttämällä suurempaa annosta.

Power-ohjelmaa ei suositella elektronisten laitteiden hyvin usein toistuvaan desinfiointiin.

Suhteellinen teho: 6 X
Ulkomitat k 1900 mm, l 550 mm, s 650 mm k 1900 mm, l 550 mm, s 650 mm
Sisämitat k 1470 mm, l 430 mm, s 595 mm k 1470 mm, l 430 mm, s 595 mm
Käyttöympäristö 20-35 °C, kuiva tila 20-35 °C, kuiva tila
Sähköliitäntä 230V, 80W 230V, 80W
Käyttörajoitukset Ei sovellu luonnonkumin käsittelyyn. Käsiteltävien tuotteiden on oltava kuivia. Ei sovellu luonnonkumin käsittelyyn. Käsiteltävien tuotteiden on oltava kuivia. Power-ohjelmaa ei suositella käytettäväksi usein toistuvaan elektronisten laitteiden desinfiointiin.

Otsonigeneraattoreissa käytettävän teknologian luonteen vuoksi kaikki otsonoitilaitteet tarvitsevat ajoittaisia huoltotoimenpiteitä, että niiden teho pysyisi halutulla tasolla. Tämän vuoksi Hygio-laitteiden käyttöohjeissa neuvotaan käyttäjää puhdistamaan laite säännöllisesti. Lisäksi a40-sarjan laiteissa on huoltoindikaattori, jonka valo jää vilkkumaan kun ylläpitohuolto on syytä tilata. Laite huolletaan asiakkaan tiloissa. Ylläpitohuollossa otsonigeneraattori huolletaan ja tarkistetaan, laitteseen vaihdetaan käytössä kuluvat tarvikkeet ja laitteen desinfiointiteho ja käyttöturvallisuus tarkistetaan mittausten avulla. Käyttötavasta riippuen ylläpitohuolto on normaalisti tarpeen noin 12-18 kuukauden välein.

Tarjoamme asiakkaillemme  edullisia, kiinteähintaisia vuosisopimuksia. Huoltosopimuksen ansiosta asiakkaan kustannukset ovat etukäteen tiedossa tarvittavasta huoltokäyntien määrästä riippumatta.

Esitteet Brochures
Terveydenhoito Avaa esite Open brochure
Ensihoito Avaa esite Open brochure
Pelastuslaitos Avaa esite Open brochure
Hoiva Avaa esite Open brochure
Varhaiskasvatus Avaa esite Open brochure
Vaatehuolto Avaa esite Open brochure
Urheilu Avaa esite Open brochure

Referenssit

Hygio otsonointikaappeja käytetään menestyksekkäästi monella eri alalla.

Ratkaisujemme avulla asiakkaat ovat voineet puhdistaa hankalastikin puhdistettavia tavaroita, tarjota uusia palveluja omille asiakkailleen, ja saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä.  Arvostamme asiakkailta saamaamme palautetta ja heidän avullaan tuotteillemme löytyy jatkuvasti uusia käyttömahdollisuuksia.

Tutustu asiakastarinoihin ja referensseihin.

Terveydenhoito


 

Laitoshuoltajan työn kehittämisen ja keventämisen taustalla Hygio

 

Ylä-Savon Sote kuntayhtymä hankki jo kolmannen Hygio kaapin, kertoo siivouspalveluiden esimies Tarja Tenhunen.

Hyvät kokemukset Hygio -kaapin käytöstä apuvälinehuollossa antoi vauhtia kolmannen kaapin hankintaan. Hankinnan perusteena olivat laitoshuoltajan työn keventäminen sekä apuvälineiden puhdistettavuuden parantaminen erilaisille materiaaleille. Hygio puhdistusmenetelmä on otettu hyvin vastaan, sillä kaappi on hyvin käyttäjäystävällinen ja turvallinen käyttää. Laitoshuoltajat käyttävät ahkerasti kaappia ja se onkin käytössä joka päivä työvuorojen ajan. Laitteen käyttö on hyvin vaivatonta ja helppoa, toteaa Tenhunen.

Tarja kertoo, että Hygion avulla he voivat lisätä tavaroiden turvallista käyttöä. Samalla pystytään pidentämään tavaroiden käyttöikää. Ylä-Savon Sote kuntayhtymässä halutaan kehittää siivouspalveluita nykyaikaisilla menetelmillä. Hygion avulla laitoshuoltajien työtä on pystytty kehittämään ja keventämään uudella tavalla. Suosittelen kaikille kollegoilleni laitteen hankintaa, sanoo Tenhunen.

Hygio Oy / Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, 2019


 


 

Silkkaa säästöä

 

Lääkäriasema Sallab, Salo. Johtaja Tuomo Niskanen ja hoitaja Eija Aaltonen:

Laite on meillä fysioterapeutin huoneessa. Sitä käyttää vastaanoton henkilökunta ja labran porukka.

Laitamme sinne työvaatteet, verenpainemittarit, asiakkaille lainattavat materiaalit. Lisäksi käytämme Hygiossa mansetit, säilytysastiat ja odotustilan lasten lelut. Työkengätkin laitamme sinne, ja todellakin toimii!

Iso hyöty on ollut se, että pesulalaskut ovat pienentyneet huomattavasti Hygion käytön myötä. Laitetta on helppo käyttää!
29.10.2014


 

Pelastuslaitos


 
Palomiehet suojautuvat syövältä kuuraamalla kaluston putipuhtaaksi

 

Palomiehet altistuvat muita ammatteja enemmän syöpää aiheuttaville aineille. Syöpäriski vähenee, kun kaluston ja varusteiden pesu suunnitellaan huolellisesti.
– Lattian väri kertoo, millaisesta tilasta on kyse. Punainen tarkoittaa likaista aluetta, harmaa puolipuhdasta ja sininen täysin puhdasta aluetta, palomies Teemu Välimaa kertoo esitellessään Lavolan upouutta paloasemaa Lappeenrannassa.
Nykyisin kaikki paloasemat suunnitellaan ja rakennetaan niin, että ne pysyvät mahdollisimman puhtaina. Puhdas paloasema -malli on kulkenut Suomeen Ruotsissa.
Palomies Teemu Välimaa kävelee paloautojen pesuhallin punaista lattiaa kohti viereistä harmaalattiaista hallia, jossa huolella puhdistetut varusteet ja ajoneuvot odottavat seuraavaa hälytystä lähtövalmiina. Täysin puhdasta, sinisen lattian aluetta paloasemalla ovat muun muassa toimisto- ja oleskelutilat.
Palomiehet altistuvat syövän aiheuttajille. 

Puhtaudesta on paloasemilla tullut tärkeä työturvallisuuskysymys. Varusteiden ja kaluston huolellisella kuuraamisella vähennetään palomiesten altistumista syöpää aiheuttaville aineille. Työterveyslaitos julkaisi kesäkuussa tutkimuksen, joka osaltaan vahvistaa sen, mistä alalla on puhuttu jo pitkään. Palomiehillä on muita ammattiryhmiä suurempi riski sairastua syöpään.
– Palomiehen työ on muutenkin keskivertoa toimistotyötä vaarallisempaa. Ei sitä syöpäriskiä erikseen tule ajateltua, sanoo palomestari Heikki Liimatainen.
– Mutta kaikki mahdollinen turvallisuuden varmistamiseksi tehdään.

Kaikki pestään, mikä voidaan
Syöpää aiheuttavilta aineilta suojautuminen vaatii palopaikalla oikeat suojavarusteet ja lisäksi kaiken mahdollisen pesemistä sen jälkeen, kun tehtävä on suoritettu.
Likaantuneet haalarit riisutaan jo palopaikalla ennen paluumatkaa ja pakataan jätesäkkeihin. Autossa ne kuljetetaan eri tilassa kuin miehistö. Paloasemalle tullessa auto ajetaan suoraan pesuhalliin ja vaatesäkit viedään viereiseen pesuhuoneeseen.
Ne pestään ja kuivataan omassa koneessaan. Vähemmän likaiselle pyykille löytyy erillinen pesukoneensa. Likapyykin käsittelijä suojaa kätensä kumihanskoilla. Mitään sammutustyössä likaantunutta ei kuljeteta paloaseman puhtaille alueille tai niiden läpi.

Lavolan paloasemalla on pesukone myös paloletkuille. Kaikki palopaikalla käytetyt varusteet kännyköistä taskulamppuihin pyyhitään ja desinfioidaan. Lisäksi palomiehet pesevät suojanaamarinsa, paineilmalaitteensa, päällys- ja alushansikkaansa eli käytännössä kaikki, mihin savu ja noki on voinut palopaikalla tarttua.
Pesuhuoneesta löytyy otsonointikaappi, jossa varusteista voi tarvittaessa poistaa viimeisetkin haitalliset hiukkaset.

Paloasemalla ei enää haise savu
Lavolan uuden paloaseman päivävuoro eli palomiehet Janne Muona, Jonne Pusenius ja Teemu Välimaa arvioivat, että keikan jälkeen varusteiden huoltoon ja auton uudelleen pakkaamiseen kuluu noin tunti tai puolitoista. Tarvittaessa auto on hälytysvalmiudessa jo vartissa, mutta heti kun aikaa on, kaluston puhdistus tehdään viimeisen päälle.
– Miehistö on hyvin motivoitunut, sillä kyllähän jokainen on omasta terveydestään kiinnostunut, palomestari Heikki Liimatainen sanoo.
– Oikein likaiselta keikalta tultaessa ei miehistöllekään riitä pelkkä päällysvaatteiden vaihtaminen vaan silloin mennään suihkun ja saunan kautta, Jonne Pusenius sanoo.
Uutta Lavolan juuri valmistuneella paloasemalla on sekin, että palomiesten puvut säilytetään pesun jälkeen erillisessä voimakkaasti ilmastoidussa huoneessa. Ilmastoinnista huolimatta vaatehuoneessa erottuu savun haju.
– Entisellä asemalla puvut roikkuivat rivissä tässä autojen vieressä. Savun hajua oli siellä paljon enemmän, Heikki Liimatainen kertoo.

Antje Tolpo, Yle 11.7.2016 http://yle.fi/uutiset/3-9009414


 

Eläinlääkäri


 

Hygio eläinlääkärin työn tukena

 

Eläinklinikoilla ja -sairaaloissa on ensisijaisen tärkeää kiinnittää huomiota mikrobien kasvun ja leviämisen kontrollointiin. Tarttuvien tautien välttäminen ja myös sairaalabakteerikantojen kurissapito on eläinten hoidon ammattilaisten vastuulla. Yleinen siisteys on lähtökohtana hygieniatason ylläpitämisessä. Pintojen ja tilojen puhtaanapidon lisäksi on huolehdittava, etteivät mikrobit pääse leviämään esineiden välityksellä. Autoklaavi hoitaa pienten instrumenttien ja taitosten steriloinnin, mutta kuinka voidaan desinfioida muut tarvikkeet ja varusteet, joita ei autoklaaviin voi laittaa?

 

Tavallinen vesipesu tuhoaa erittäin tehottomasti mikrobeja. Hygio desinfioi välineet ja vaatteet tavanomaisen pesun jälkeen. ”Otsonoinnin suuri etu on, että siinä voi käyttää materiaaleja, joita ei voi pestä muuten”, toteaa eläinlääkäri Jerina Wallius Sammalon eläinklinikalta, jolla on jatkuvassa käytössä kolme Hygio-otsonointikaappia. Hygion avulla klinikalla voidaan desinfioida esimerkiksi klinikan työntekijöiden omat vaatteet sekä työvaatteet, kengät, puhelimet, verenpainemittarit, kannettavat tietokoneet, pyyhkeet ja kaikki muu, mikä vain tarpeeksi väljästi Hygioon mahtuu.

Tarvikkeista kengät ja saappaat ovat kenties vaikeimpia desinfioida kauttaaltaan, mutta Hygion avulla sekin onnistuu. ”Eläinlääkäri saa olla varovainen, ettei itse levitä mitään tilalta toiselle”, Wallius painottaa. ”Vaikka tiloilla käytetään niiden omia suojavarusteita, sinne mennään omilla kengillä tautisulkuun asti. Mitä vähemmän viedään bakteereita, sen parempi.”

Näkyvästä liasta puhtaat tekstiilit voi hygioida suoraan ilman konepesua. Näin useaan kertaan käytettävät peitteet, alustat ja muut tekstiilit saavat huomattavasti pidemmän käyttöiän, kun kuluttavien pesujen määrä vähenee. Useat pesukerrat välttämällä säästyy myös aikaa. ”Otsonointi vähentää hoitajien työmäärää”, kertoo Wallius. Hygio vaatii käyttäjältään aktiivista käsittelyä vain parin napinpainalluksen ajan. Nopeakäyttöisyys helpottaa arkea ja jättää aikaa muulle työlle.

Hygio-otsonointikaappi on sähkölaskulle suopea sen tehonkulutuksen ollessa vain 80W. Käyttöönotto on helppoa eikä vaadi suuria toimenpiteitä. Hygio voidaan sijoittaa kuivissa sisätiloissa minne vain, mistä löytyy pistorasia. Hygion avulla aseptiseen työskentelyyn saadaan lisäporras, jolla voi olla suuri merkitys tautien leviämisen ja leikkaushaavojen infektoitumisen estämisessä.
27.8.2015


 

Varhaiskasvatus


 

Hygio päiväkodin arjessa

 

Montessoripäiväkoti Aurinkoleijonan päiväkodinjohtaja Päivi Isopuro kertoo seuraavaa:
”Hygio on ollut meillä käytössä nyt tismalleen yhden vuoden. Hygioimme kaikenlaista: puisia montessoritehtäviä, leluja, roolivaatteita, peittoja, tyynyjä ja lyhyen aikaa käytettyjä varavaatteita, jotka eivät ole likaantuneet. Lähinnä siis sellaista tavaraa, jota pesu haittaisi.

Kaikki 17 työntekijäämme osaavat käyttää laitetta, onhan sitä todella helppo käyttää. Olemme alkaneet järjestelmällisesti pitämään listaa hygioitavista ja hygioiduista tavaroista. Hygioitavaa on niin paljon, että saamme kaiken tarvittavan käytyä läpi noin kuukauden kuluessa. Hygiota käytetään päivittäin ja ahkerasti.

Varsinkin vauvaryhmällä on runsaasti tarvetta laitteelle, vauvat kun laittavat tavaraa jatkuvasti suuhunsa. Normaalisti sitä kautta tauteja pääsisi helposti leviämään, nyt tavarat on helppo vain laittaa hygioon desinfioitumaan. Yksi vuosi on toki vielä lyhyt aika, mutta sellainen tuntuma on tullut, että esimerkiksi viime keväänä sairastumisia oli vähemmän aiempaan verrattuna.

Hygio aidosti helpottaa lelujen puhdistusurakkaa. Terveystarkastaja vaatii lelujen pesua todella usein, ja ilman Hygiota vaatimukset olisi melko mahdoton täyttää. Uskon, että sijoitus laitteeseen maksaa itsensä takaisin. Ehdottomasti suosittelen Hygiota kaikkiin päiväkoteihin.”
4.11.2015


 

Kuolleen rotan haju lähti!

 

Päiväkoti Mesikämmen, Salo. Päiväkodin johtaja Ritva Hilden-Kettunen:

Hygio on meillä sijoitettu siivouskeskukseen ja sitä ovat lähes kaikki käyttäneet. Helppo ja vaivaton.
Jonoakin on ollut, aina on ollut jotain sisällä. Sinne on laitettu roolivaatteita, leluja esim. legot, kirjoja, työkenkiä ja vaikka mitä.
Yksi roskakori oli erittäin pahanhajuinen, kuolleen rotan haju, kaapissa haju lähti kokonaan pois! Lopetetusta koulusta saatuja tavaroita ei olisi voitu ottaa edes käyttöön ilman Hygiota.
Hygiointi nopeuttaa puhdistuksia valtavasti, lelujen pesu vedellä ja kuivuminen vievät todella paljon aikaa. Yksinkertaisesti se säästää aikaa todella paljon. Ja flunssa- aikaan sitä on tosi hyvä käyttää!
Suosittelen kyllä laitetta laitoksiin, vanhainkoteihin ja tietenkin päiväkoteihin.
29.10.2014


 

Pukuvuokraus ja vaatehuolto


 
Hygio pitää hääasut raikkaina ja uudenveroisina

Niinatar on yksi Suomen suurimmista ja suosituimmista hää- ja juhlapukuliikkeistä. Hygio a40 -kaappi hankittiin yritykseen helpottamaan ja nopeuttamaan pukujen raikastamista. "Meillä on yli 1000 puvun valikoima ja on iso työ pitää puvut raikkaana ja uudenveroisena", kertoo omistaja Niina Kuhta.

Hygio a40 -otsonointikaappi on liikkeessä käytössä päivittäin. "Ensisijaisesti hankimme laitteen miesten vuokrapukujen kunnostukseen. Nykyään käytämme kaikki vuokrauksesta takaisin saapuvat ja sovituksessa olleet puvut ja asusteet Hygio-kaapissa. Tekstiilit on hyvä raikastaa ja valikoima pysyy aina kuin uutena. Meillä on pukusovituksia 20–50 kappaletta päivässä ja juhlakausien alkaessa määrä on tätäkin suurempi", jatkaa Kuhta.

"Hygiota on helppo käyttää. Laite toimii moitteettomasti ja nopeat ohjelmat ovat eduksi, sillä pystymme raikastamaan asut hyvin nopeasti. Tämän myötä puhdistusprosessi nopeutuu ja myös taloudellisia säästöjä syntyy."

"Ehdottomasti suosittelen Hygio-kaapin hankintaa tekstiilien käsittelyyn", sanoo Niina.

Hygio Oy / Niinatar, Niina Kuhta 2019

Hygio on jokapäiväisessä käytössä Luotsin Pukuvuokraamossa

Kaikkien vaatteiden ja asusteiden tuuletukseen ei ollut mahdollisuuksia Pukuvuokraamon uusissa tiloissa, joten meidän piti etsiä uusi ratkaisu vaatteiden raikastukselle, kertoo Luotsin Pukuvuokraamon henkilökunta.

Tutustuimme Hygioon, joka tarjoaa ratkaisun tekstiilien raikastukseen ja pian Hygiosta tuli tärkeä osa päivittäistä vaatehuoltoamme. Käsittelemme Hygiossa kaikki Pukuvuokraamoon tulevat vaatteet ja asusteet. Erityisesti peruukit ja kengät, joita on ollut aikaisemmin hankala saada nopeasti raikastettua ja desinfioitua, Hygiolla saamme ne takaisin kiertoon nopeammin. Peruukkeja voi toki pestä, mutta kengät tarvitsevat raikastusta, Pukuvuokraamosta todetaan.

Hygio- kaappi on erittäin yksinkertainen laite ja helppo käyttää. Sijoituspaikkakin löytyi vaivatta, koska laite ei vaadi kuin sähköliitännän. Laite on erittäin hyvä vaatteiden päivittäisessä huollossa, koska kaikkia materiaaleja ei voi pestä, joten nyt saamme nekin helposti raikastettua, esim. hienhajut ja tupakansavut. Myymme palveluna otsonointia myös asiakkaillemme. He voivat tuoda omia vaatteitaan, kirjoja, leluja tms. tavaroita meille otsonointiin.

Suosittelemme kollegoita hankkimaan Hygio- kaapin, joka helpottaa huomattavasti päivittäistä vaatehuoltoa.

Hygio Oy / Luotsin Pukuvuokraamo, 2019


 

Hygion avulla jalkinekorjaamosta lähtee lähes uuden veroisia kenkäpareja uusiokäyttöön.
 

Hämeenlinnan vankilan jalkinekorjaamon Jarmo Virta:

Hämeenlinnan vankilan jalkinekorjaamossa käsitellään 7000 kenkäparia vuodessa. Hygio kaappi hankittiin helpottamaan ja nopeuttamaan jalkineiden huoltoa. Hygio kaappi onkin käynnissä jalkinekorjaamossa noin seitsemän tuntia päivässä. Kaappia käytetään kenkien hygieniatason parantamiseen ja sen avulla kengistä saadaan poistettua epämiellyttävät hajut. Hajujen poiston lisäksi kaappia pystytään hyödyntämään jalkasairauksien leviämisen ehkäisyssä.   

Hygio kaappi on tuonut jalkinekorjaamoon myös kustannussäästöjä. Kaapin käyttöönoton jälkeen kenkien korjaukseen ja huoltoon kuluva aika on aiempaa lyhyempi. Lisäksi desinfiointiaineiden käyttöä on pystytty vähentämään ja samalla jalkineiden käyttöikä on pidentynyt, kun niihin ei kohdistu rakenteeseen ja pintaan kohdistuvaa rasitusta. Hygio kaapin avulla jalkinekorjaamosta lähteekin lähes uuden veroisia kenkäpareja uudelleen käyttöön. Hygion otsonointimenetelmällä jalkineiden desinfiointi on helpompaa, tehokkaampaa ja se säästää kenkiä.

Työnjohtajana jalkinekorjaamossa työskentelevä Virta on ollut hyvin tyytyväinen Hygio kaappiin ja siksi laitteen suosittelu vankilan muille osastoille ja muihin vankiloihin on ollut helppoa. ”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä laitteen käyttöopastukseen, toimitukseen ja etenkin sen tuomaan apuun”, tiivistää Jarmo.

23.11.2017

hämeenlinnan vankilan jalkinekorjaamon kenkiä hyllyssä

 

En luopuisi mistään hinnasta!

 

Pukuvuokraamo Gasell, Helsinki. Yrittäjä Petri Palovaara kertoo:

Meillä Hygio on jatkuvassa käytössä, se on tehokkaana osana puhdistusprosessia. Laitan kaikki palautetut puvut ensin kaappiin. Paitojen puhdistuksessa laite on myös erittäin hyvä. Villapukujen pesuprosesissa se on todella hyödyllinen.

Tämän myötä on myös kehitelty uusi palvelukanava, asiakkaillamme on mahdollisuus raikastaa pukunsa.

Ensiajatus kaapista oli, että mitä ihmettä kaapilla tekisi, nyt en luopuisi mistään hinnasta. Parasta on, ettei ole liikkuvia osia. Huolto- ja käyttövarma!!

Suosittelen laitetta kaikille, itse asiassa jokaisessa kotitaloudessa pitäisi olla laite.
29.10.2014


 

Urheilu


 

Tulos oli hämmästyttävä

 

Forever kuntoklubi, Helsinki. Sami Hurme:
Meillä laite on sijoitettu kuntokeskuksen aulaan. Sitä käyttävät sekä henkilökunta että asiakkaat.
Henkilökunta puhdistaa sillä jumppamatot, nyrkkeilyhanskat, omat treenikamat ja lastenmaailman pehmolelut. Asiakkaat käyttävät sitä treenikamojen puhdistamiseen. Ja yksi asia, missä se toimii tosi hyvin, on spinnikenkienpuhdistus.
Itse laitoin kaappiin lätkävarusteeni. puhdistuksen tulos oli kyllä hämmästyttävä. En ikinä ajatellut saavani hajua niistä vehkeistä, mutta nyt lähti!
Ja hyvä, kun kaikki osaavat käyttää, erittäin simppeli.
Kaappi sopisi mielestäni hyvin kamppailulajien asujen ja vöiden puhdistukseen.
Suosittelen kuntokeskuksiin tietysti ja ylipäätään kaikkiin urheilulajeihin.
29.10.2014


 

Hygieniaa napin painalluksella

 

Hanhivaaran liikuntakeskus, Salo. Sami Konsteri:
Hygio on sijoitettu keilahallin yhteyteen, mutta se on kaikkien liikuntakeskuksen asiakkaiden ja henkilökunnan käytettävissä. ”Laitetta onkin käytetty hyvin monipuolisesti”. Välillä asiakkaat keksivät kokeilla Hygiota mielenkiintoisiin esineisiin. Juuri haastatteluhetkellä asiakas toi hygioitavaksi kirjan, joka haisi niin pahalta, ettei sitä voinut säilyttää sisätiloissa. Kirjan paikkana oli ollut autotalli. Hygioinnin jälkeen kirjan pystyi taas tuomaan sisälle kirjahyllyyn.
Keilapallot ja -kengät on hyvä hygioida säännöllisesti. Monet keilaajat säilyttävät omia varusteitaan hallilla olevassa säilytyslokerossa. Varusteet laitetaan yleensä suoraan käytön jälkeen kassiin, kassi kiinni ja kaappiin. Seuraavan kerran kassia avattaessa haju on epämiellyttävä.

Hygiointi raikastaa käytetyt varusteet vaikkapa sillä aikaa, kun keilaaja nauttii kupin kahvia.
Hygion aktiivisen käytön huomaa selkeästi viihtyvyyden paranemisena. Säännöllisesti keilaamassa käyvä porukka saa keilata raikkaassa ympäristössä. ”Puhdistamme vuokrapallot ja -kengät säännöllisesti. Hygiota käytettäessä ei enää tarvita suihkutettavia puhdistusaineita. Liikuntakeskuksesta löytyy monenlaista muutakin hygioitavaa, kuten jumppamatot ja erilaiset jumppavälineet. Helppokäyttöisyytensä ansioista asiakkaat ja henkilökunta oppivat nopeasti käyttämään laitetta, vain napin painalluksella”.
”Useista liikuntapaikoista löytyy hankalasti puhdistettavia tuotteita. Vuokrattavat vaatteet, kengät, monot ja kypärät ovat ainakin otollista hygioitavaa. Puolen vuoden käyttökokemuksenkin jälkeen aina silloin tällöin keksimme Hygiolle taas uusia käyttökohteita. Laite on siis hyvin monipuolinen ja hyödyllinen liikuntakeskuksen toiminnan, erityisesti viihtyvyyden ja hygienian parantamisessa.”
29.10.2014


 

Teatteri


 

Kemikaaliton, ekologinen, hellävarainen ja helppo vaihtoehto vesipesulle.

 

Åbo Svenska teaterin puvustamossa käytetään aktiivisesti Hygion otsonointikaappia, kertoo puvustonhoitaja Camilla Reuter.

Etsimme kemikaalitonta, ekologista, hellävaraista ja helppoa vaihtoehtoa vesipesulle vaatteiden, kenkien, hattujen ja muiden asusteiden puhdistamiseen. Nyt saamme myös helposti puhdistettua vanhat vaatteet ja vaatemateriaalit, joita ei voi vesipestä lainkaan Camilla jatkaa.

Näyttelijät ovat kiittäneet kovasti uutta puhdistusmenetelmää, jonka ansiosta työhyvinvointi on parantunut. Heillä on nyt käytössä raikkaat puvut, jalkineet ja hatut. Camilla kertoo myös, että Hygiota käyttämällä syntyy rahallista säästöä, kun pesulapalveluiden käyttö on vähentynyt huomattavasti eikä enää tarvitse käyttää erilaisia hajunpoistosuihkeita vaatteiden ja asusteiden raikastamiseen, kun Hygio poistaa hajut ja jättää vaatteet raikkaiksi.

Suosittelen muitakin teattereita ottamaan Hygio otsonointikaapin mukaan arkeen!

Hygio Oy / Åbo Svenska Teater, Camilla Reuter, 2019


 

Pesula


 

Pukujen käyttöikä tuplaantuu ja tulos on takuulla raikas!

MR Washingman pesulasta Päivi Mansikkamäki kertoo Hygio- kaapin käytöstä.

Yrityksemme on varsin suosittu hääpukupesijä, joten meille tulee usein myös vanhoja hää- ja juhlapukuja pesuun. Näissä iäkkäissä hääpuvuissa on harvoin pesuohjeita, saati materiaalimerkintöjä, joten näiden puhdistaminen perinteisin pesulakeinoin on aina riski. Näiden käsittelyssä käytämme Hygion hellävaraisia raikastus ja desinfiointi ohjelmia, joilla pystymme käsittelemään arkojakin tekstiilejä turvallisesti. Päivi kertoo muutaman esimerkin Hygion tuomasta lisäarvosta pesulalle.

Asiakas tuo pesulaan 1950 luvun Vintage hääpuvun, jossa ei ole pesuohjetta eikä materiaalitietoa. Puvussa ei ole näkyviä tahroja, vaan hajuvettä ja kainaloissa lievä tuoksu. Käsittelimme tämän uniikin puvun turvallisesti Hygiossa ja asiakas sai raikkaan hääpuvun säilytettäväksi sisaren lapsille.

Valentino mekko oli saanut päälleen kastiketta, muuten mekossa oli vain hajuveden tuoksu. Materiaalina 100% silkki, jossa on helmikirjontaa. Asiakkaan kertoma hinta mekolle oli 2500 euroa. Pesuohjeet kielsivät kaikki pesutavat. Poistimme tahrat paikallisesti ja raikastimme Hygiolla. Käsittelyn jälkeen mekko oli kuin uusi, emmekä puhdistustoimillamme pilanneet tuotetta.

Hygiolla voimme myös säästää tekstiilien pesukertoja, esimerkiksi miestenpuvun pesukerraksi on laskettu vain 10 pesukertaa kemiallisessa pesussa. Kun näitä pesukertoja voidaan vähentää käsittelemällä puvut Hygiossa kemiallisten pesujen välissä, pukujen käyttöikä tuplaantuu!

Hygiossa on parasta sen toimintavarmuus ja lyhyet ohjelmat. Laitetta on erittäin helppo käyttää, jonka ansioista henkilökunta oppi myös nopeasti käyttämään sitä. Laite säästää tekstiilejä turhilta pesukerroilta sekä raikastaa myös arat tekstiilit turvallisesti. Kaikki tarvittava on yhdessä paketissa, eikä lisäkemikaaleja tarvita ja tulos on takuulla raikas. Tällä viikolla saimme kokonaisen hotellisiiven palovahinkopyykkiä. Hygio todella pelastaa arkoja tekstiilejä ja säästää pesuaikaa!

Olen suositellut Hygiota Tekstiilihuoltoliitossa ja muutamille siivousfirman omistajille. Ehdottomasti suosittelen Hygiota muillekin kollegoille käytettäväksi, Päivi Mansikkamäki kertoo.

Hygio Oy/ MR Washingman Oy, Päivi Mansikkamäki, 2019


 

Hygion avulla luodaan uusia palveluja asiakkaille

Askolan Puhti Oy:n toimitusjohtaja Leena Kavén:
Askolan Puhti Oy tarjoaa täydelliset pesulapalvelut Askolan seudun kunnille, yrityksille sekä yksityisille asiakkaille. Hygio otsonointikaapin avulla tehostamme pesulatoiminnan hygieniatasoa. Samalla lisätään ja monipuolistetaan asiakkaidemme tarpeiden mukaisia palveluita. Uuden liiketoiminnan rakentaminen otsonointikaapin ympärille on myös tarkoituksena, toteaa Kavén.

Pesulaan toimitetuissa tekstiileissä on ollut tunkkaista hajua, hometta ja virusinfektioita. Olemme saaneet niistä otsonikäsittelyn jälkeen positiivista palautetta asiakkailta. Aiemmin vaikeasti puhdistettavia tuotteita, kuten leluja, apuvälineitä, elektroniikkaa ja sisustustavaroita on ollut mahdotonta puhdistaa luotettavasti. Samoin hoitohenkilökunnan kengät ovat raikastuneet käsittelyssä.

Parasta laitteessa on sen luoma puhtaus. Onhan kaappi myös ulkonäöltään siisti ja sisätiloiltaan toimiva sekä helppokäyttöinen. Hygio-kaappi on ollut melko runsaassa käytössä. Käyttömäärät vaihtelevat aaltomaisesti tilanteen mukaan eli joku viikko kaappia käytetään jatkuvasti kahdeksan tunnin ajan, välillä viikossa vain muutaman kerran. Ensin palvelukeskuksessa jyllännyt noro-virus työllisti kaappia. Sitten talvella päiväkodit olivat noro-viruksen kourissa. Ja viimeksi yhden kotitalouden kaikki tekstiilit olivat pesussa ja otsonoinnissa rouvan altistuttua homeelle. Välillä tulee terveyskeskuksen ja palvelukeskuksen apuvälineitä otsonointiin.

Hygio-laite on tuonut positiivista lisäarvoa meidän monipuoliselle pesulalle ja taloudellinen hyöty tulee varmasti, kun investointikustannukset on ensin katettu. Suosittelen käyttämään meidän otsonointikaappia, Hygiota.

13.9.2017


 

Teollisuus

Käytämme Hygio laitetta aamusta iltaan lähes tauotta!

Mekalasi hankki Hygion tehostamaan lääkintälaitteiden ja muiden tarvikkeiden puhdistusprosessia, kertoo liiketoimintapäällikkö Ville Heikkonen.

Hygio helpottaa ja nopeuttaa puhdistusprosessia, joka tarkoittaa, että voimme tehdä enemmän ja helpommin. Näin saavutamme rahallista lisäarvoa ja saamme samalla parannettua henkilökunnan hyvinvointia helpottamalla heidän työtään, Ville jatkaa.

Hygio on erittäin helppokäyttöinen, joka toimii varmasti ja huomaamattomasti. Ehdottomasti suosittelen Hygiota muillekin tehostamaan ja nopeuttamaan puhdistusprosessia.


Yhteystiedot

Jenna Metsänperä
Myynti & Markkinointi
+ 358 40 847 3298
jenna.metsanpera (at) hygio.fi

Juhana Haukioja
Tekninen asiantuntija
+358 (0)2-7221 334
juhana.haukioja (at) hygio.fi

Janika Humu
Myyntiassistentti
+358 44 792 8400
janika.humu (at) hygio.fi

Johanna Virtanen
huolto
+358 40 7636 095
johanna.virtanen (at) asennussuomi.fi

Kumppanit

Hygio-kumppaniyritykset myyvät Hygio-otsointilaitteita omille asiakasryhmilleen.

Brinks & Elm Trading (Tanska ja Malmön alue), Anja Elm Andersen, +45 42 23 09 68, anja (at) brinkselmtrading.com

Salon Turkisateljee (Turkisliikkeet) Matti Suokorpi, +358 400 534 039, matti (at) salonturkisateljee.fi, www.salonturkisateljee.fi

Laskutusosoite

Hygio Oy, Y-tunnus: FI26065347
Verkkolaskuosoite: 003726065347
Verkkolaskun välittäjätunnus:

Jos verkkolaskujen välittäjänne on operaattori (esim. Itella, Basware tai Maventa) välittäjätunnus on:
003721291126

Jos verkkolaskujen välittäjänne on pankki (esim. Nordea, Osuuspankki) välittäjätunnus on:
DABAFIHH

Huom! Pyydämme olemaan tarkkana operaattoritunnuksen kanssa, jotta laskut saapuvat ongelmitta perille.

Mikäli ette voi toimittaa verkkolaskuja, pyydämme teitä toimittamaan laskun joko sähköpostilla tai postitse alla oleviin skannauspalvelun osoitteisiin.

Laskutusosoite PDF-laskuille:
invoice-26065347@kollektor.fi

Laskutusosoite paperilaskuille:
Hygio Oy
26065347
PL 100
80020 Kollektor Scan